Friday, April 9, 2010

::- Risalah Terakhir -::Dengan Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

Siapakah nabi dan siapakah rasul...?

mari kita lihat ciri-ciri dan perbezaan mereka….

Rasul adalah seorang lelaki yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan memiliki kewajiban untuk menyebar luaskan wahyu tersebut.

Nabi adalah seseorang lelaki yang mendapat wahyu dari Allah SWT namun tidak wajib disebarkan kepada orang lain.

Nabi dan rasul dalam ajaran islam wajib kita percayai kerana terdapat pada rukun iman yang ke-4. Nabi serta rasul dalam menyampaikan dan menerima wahyu dari Allah SWT selalu dijaga dari perbuatan dosa dan salah yang disebut dengan ma'sum.

Nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi memiliki ciri-ciri kenabian / nubuwwah yang disebut juga dengan irhash. Contohnya, Nabi Muhammad SAW sejak kecil terkenal dengan akhlak yang mulia dengan sebutan Al-Amin.

Sifat-sifat para nabi dan rasul Allah SWT :

1. Siddiq
Siddiq berarti benar dan perkataan dan perbuatan. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang pembohong yang suka berbohong.

2. Amanah
Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang pengkhianat yang suka khianat.

3. Fathonah
Fathonah adalah cerdas, pandai atau pintar. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa.

4. Tabligh
Tabligh adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah SWT kepada orang lain. Jadi mustahil jika seorang nabi dan raosul menyembunyikan dan merahasiakan wahyu / risalah Allah SWT.

Ciri Khas Risalah Nabi Muhammad SAW… Risalah Terakhir

Ada beberapa kriteria dan ciri khas risalah Muhammad SAW, yang membezakan dari risalah sebelumnya…

1. Penutup seluruh Risalah sebelumnya (33:40)

2. Mengajak untuk beriman kepada risalah yang dibawa nabi-bani sebelumnya (2:136)

3. Universal iaitu untuk seluruh ummat manusia (21:107)/(34:28)/(7/158)

4. Syamil (lengkap) mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak ada suatu segi dan aspek kehidupan manusia kecuali Islam telah menngatur dan menentukan hukumnya (6:38)/(16:89)

5. Memiliki Cara Berfikir yang objektif. Diantara ciri khas agama Islam, bahawa Islam memiliki cara berfikir objektif dan mengajak serta menganjur ummatnya untuk berfikir (menggunakan akal yang sehat) .

(27:59-66)/(16:3-12)/(21:22)/(4:82)/(52:35)/(67:34)/

(2:170)/(34:46)/(17:36)/(40:81-82)

Ayat Al-Quran di atas membentuk satu cara berfikir yang objektif untuk mencapai haq (kebenaran), cara itu adalah:

1. Meninggalkan taqlid buta dan warisan-warisan yang menyimpang dan tidak ada dasarnya (2:170)

2. Tidak mengikuti suatu pemikiran sebelum teliti kebenarannya dan relevan dengan akal sehat dan lurus, sebab penglihatan, pendengaran dan akal fikiran akan diminta dipertanggungjawapkannya. (17:36)

3. Memperhatikan setiap pekerjaan atau urusan dengan penalaran akal yang sehat serta tidak mengambil sesuatu sikap yang terdorong oleh hawa nafsu. (34:46)

Oleh kerana akal manusia itu terbatas, maka Islam membatasi lapangan berfikir manusia pada:

1. Berfikir dan memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta ini, agar kita mengetahui pencipta dan menyerah segalanya urusan kepadanya. (3:190-191)(27:59-64)

2. Berfikir dan memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di ala mini untuk mengetahui Sunnatullah (peraturan Allah) aga dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan bumi.

3. Berfikir dan memperhatikan hikmah dari pembentukan syar’ie. (24:61)

4. Mempertahankan sunnatullah yang berlaku dalam kehidupan manusia untuk meluruskan kehidupan masyarakat manusia. (48:23)/(13:11)/(30:41)/(12:16)/(7:96)/(6:44)/(8:25)

5. Memperhatikan perjalanan sejarah dan mengambil pelajaran darinya agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dari sejarah itu dari berulang. (3:137)/(22:46)/(40:21)/(6:11)

6. Penuh dengan undang-undang Allah.

Ada 4 udang-undang utama Islam

· Al-Quran Al-Karim

· Al-Hadith Asy-Syarif

· Ijma’

· Qiyas

7. Sesuai dengan fitrah manusia (human nature). (30:30)

8. Mudah kerana Islam tidak membebani manusia sesuatu dilaur kemampuannya (22:78)/(1:185)/(4:28)

9. Contoh dan tauladan Islam yang dibawa.

· Menghidupkan Aqidah Tauhid (16:36)/(21:25)

· Mengakui kemuliaan manusia (17:70)

· Mengakui masyarakat dan keadilan (42:38)/(4:58)

Sumbangan besar Rasulullah SAW

Ada beberapa sumbangan besar yang telah dilakukan oleh Baginda SAW, yang tidak mungkin dilakukan kecuali seorang nabi diantaranya:

1. Memusnahkan seluruh bentuk penyembahan berhala dan menggantinya dengan iman kepada Allah SWT yang Maha Esa.

2. Memusnahkan kebiasaan (tabiat/adat) buruk jahiliyah dan menggantinya dengan akhlaq yang mulia dan budi pekerti yang luhur.

3. Menegakkan diinul Haq dan menyempurnakannya (61-9)/(9:33)

4. Revolusi seluruhnya terhadap hati sanubari, pemikiran , peraturan dan gaya hidup.

5. Mempersatukan bangsa arab dan mendirikan Islam di bawah naungan bendera Al-Quran dan Al-Hadith.


Dari Ceramah Uztaz Dr Muchlis, Masjid Nurul Hikmah Tanjung Duren Selatan

.::ANNAEM::.

-jakartabarat-

No comments: