Saturday, September 18, 2010

::. Jangan segan menjawap " Allahu'alam .::


Gambar hiasanDalam al-Qur'an, Allah swt berfirman: "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. (QS An-Nahl: 78)

Inilah keadaan gambaran manusia ketika pertama kali ia lahir ke dunia yang fana ini. Ia tidak mengetahui apa-apa, hanya menangis dan tidur yang boleh ia lakukan. Akan tetapi, Allah Yang Maha Pemurah memberikan kepadanya beberapa sarana dari anggota tubuhnya yang dapat dipergunakan untuk mengetahui dunia dan banyak hal yang masih asing baginya.

Pendengaran, penglihatan, dan hati (akal). Inilah sarana yang sangat berperan dalam menuntut ilmu. Iaitu untuk mendengar, melihat, dan memahami ayat - ayat atau tanda kebesaran Allah swt dengan tujuan agar manusia dapat mengetahui dan mewujudkan tujuan penciptaannya di muka bumi ini, untuk beribadah semata-mata kepada Allah.

Allah telah memberi peringatan dan ancaman yang keras bagi manusia dan jin yang tidak menggunakan pendengaran, penglihatan, dan hati mereka pada tempat semestinya yang diredhai dan diperintahkan Allah, iaitu untuk mentauhidkannya. Mereka digambarkan bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina.

Allah swt berfirman,  : "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi.  Mereka itulah orang-orang yang lalai. (QS Al A'raf : 179).

Di antara manusia ada yang mampu menggunakan sarana-sarana di anggota tubuhnya untuk menuntut ilmu syar'i yang digali dari Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Merekalah para ulama dan penuntut ilmu di jalan Allah.

Namun, berapapun banyaknya pembendaharaan ilmu yang dimiliki oleh manusia, seluas apapun bidang ilmu yang mampu dikuasainya, hanyalah sedikit sekali dari pemberian pembendaharaan ilmu Allah 'Azza Wa Jalla. Allah berfirman,:"Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit" (QS Al-Isra:85).

Hendaklah seorang alim mahupun penuntut ilmu mengetahui kadar ilmu yang ia miliki. Agar ia hanya berkata dan menjawab sebatas apa yang diketahuinya ketika ia memikul tangggung jawab untuk menjawab pertanyaan orang-orang awam. Selebihnya, ia hanya boleh menyerahkan kepada Allah dengan menjawab “Allahu A'lam” (Allah lebih mengetahui) atau Saya Tidak Tahu.

Ucapan ini bukanlah menunjukkan kebodohan seseorang, tapi malah merupakan suatu sikap yang sangat terpuji dan mulia, akhlaq mulia yang diwariskan dari Rasulullah dan para Sahabat Baginda, menunjukkan sifat wara' dan tawadhu' seseorang di hadapan syariat Allah. Kerana, di atas orang alim ada yang lebih alim.

Telah mendahului kita para hamba Allah yang mulia dalam mengakui ketidaktahuannya. Beberapa contoh di antaranya:

1. Para malaikat.

Firman Allah Dalam Al-Quran:
"Allah berkata kepada para malaikat, Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar! Para malaikat menjawab: Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana" (QS. Al-Baqarah: 31-32).

2. Rasulullah saw.

Firman Allah Dalam Al-Quran:
Katakanlah (hai Muhammad): Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu (atas dakwahku), dan aku bukan termasuk orang yang mengada-ada" (QS Shad: 86).

Ibnu Mas'ud berkata: Barang siapa mengetahui sesuatu hendaklah ia berkata dengan pengetahuannya itu. Sedangkan yang tidak mengetahui hendaklah ia mengucapkan Allahu A'lam (Allah lebih mengetahui). Kerana, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya: Katakanlah (Ya Muhammad): Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu (atas dakwahku), dan aku bukan termasuk orang-orang yang mengada-ada.

Begitu pula ketika Rasulullah saw ditanya oleh Malaikat Jibril (dalam sebuah hadith yang panjang) tentang bila terjadinya Hari Kiamat. Beliau menjawab: Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. (HR Muslim).

3. Kisah para Sahabat Rasulullah dan para ulama yang berjalan mengikuti jejak mereka.

Di antaranya:

Abu Bakar. Beliau pernah ditanya tentang ayat-ayat Al-Quran. Beliau berkata: Bumi manakah yang akan menampungku, dan langit mana yang akan menaungiku (maksudnya kemanakah aku akan pergi melangkah), jika aku berkata tentang ayat-ayat dalam Kitab Allah, berbeda dengan maksud yang diinginkan Allah. Beliau merasa khawatir untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur’an tanpa ilmu.

Ali bin Abi Thalib pernah ditanya tentang suatu permasalahan, beliau menjawab Saya tidak tahu. Kemudian beliau berkata lagi “Alangkah sejuknya hati ini” (tiga kali). Orang- orang bertanya:  Ya Amirul Mukminin, apa maksud perkataanmu itu ?. Beliau menjawab: iaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya ia menjawab Allahu A'lam.

Ibnu Umar pernah ditanya: Apakah ibu saudara dari pihak anda ikut mewarisi harta warisan ?. Beliau menjawab: Saya tidak tahu. Mereka bertanya lagi: Jadi anda tidak tahu dan kami pun tidak tahu ?. Ibnu Umar menjawab: Ya, pergilah ke ulama-ulama di Madinah dan tanyailah mereka. Setelah orang yang bertanya tadi berlalu, Ibnu Umar mencium kedua tangannya seraya berkata: Alangkah indahnya perkataan Abu Abdurrahman (Ibnu Umar) ketika ia ditanya yang tidak diketahuinya ia berkata ' Saya tidak tahu'.

Para Shahabat Rasulullah lainnya juga selalu menjawab
 pertanyaan-pertanyaan Rasulullah saw yang tidak mereka ketahui dengan ucapan Allahu wa Rasuluhu A'lam (Allah dan Rasulullah lebih mengetahui). Seperti kisah Umar bin Khattab ketika beliau ditanya Rasulullah tentang  lelaki berpakaian serba putih dan berambut hitam legam yang datang bertanya kepada Rasulullah masalah Islam, Iman, Ihsan, dan Hari Kiamat. Umar bin Khattab menjawab Allahu wa Rasuluhu A'lam (Allah dan Rasulullah lebih mengetahui)

Imam Asy-Sya'by pernah ditanya tentang sesuatu, beliau menjawab: Saya tidak tahu. Tapi beliau malah ditanya lagi: Apakah engkau tidak malu mengucapkan tidak tahu, sedangkan engkau seorang ahli fiqah di Iraq ?. Asy-Sya'by menjawab: Tetapi Malaikat tidak malu untuk berkata: 'Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang engkau ajarkan kepada kami'.

Ibnu Wahb berkata: Saya mendengar Imam Malik sering berkata 'saya tidak tahu', seandainya kami menulis ucapannya itu pasti akan memenuhi lembaran yang banyak.

Itulah ketawadhuan yang dimiliki oleh orang-orang yang terbaik dari umat ini, kemudian diwarisi oleh para ulama sesudah mereka. Mereka tidak segan untuk mengucapkan tidak tahu, dan tidak malu untuk mengucapkan Allahu A'lam.

Mereka sangat faham, bahawa ucapan itu tidak akan menurunkan derajat tingkat keilmuan mereka. Bahkan, ucapan itu menunjukkan keilmuan dan kefaqihan seseorang.

Kerana, hanya orang-orang bodohlah yang berani berbicara tanpa dilandasi ilmu. Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara sekaligus. Tetapi, Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga, apabila tidak tersisa lagi orang alim, manusia mengangkat pemimpin yang bodoh, mereka ditanyai dan berfatwa tanpa didasari ilmu, mereka sesat lagi menyesatkan" (HR Bukhari dan Muslim).


Waullahu'alam....~  Q(~_____^).:::ANNAEM:::.
-jakartabarat-
-Sabtu, 2340, 18092010-

No comments: