Monday, August 16, 2010

::. Asal Usul Ibadah Puasa .::Apa itu Puasa…?
Secara umum, puasa bererti menahan, baik menahan makan, minum, bicara dan perbuatan. Sedangkan secara syara’, puasa adalah menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan disertai niat berpuasa. Sebagian ulama mendefinisikan, puasa adalah menahan nafsu anggota badan, perut dan alat kelamin sehari penuh, sejak terbitnya fajar kedua sampai terbenamnya matahari dengan niat puasa.


 Puasa Ramadhan wajib dilakukan, adakalanya kerana telah melihat hitungan Sya’ban telah sempurna 30 hari penuh atau dengan melihat bulan pada malam tanggal 30 Sya’ban. Sesuai dengan hadith Nabi saw. “Berpuasalah dengan kerena kamu telah melihat bulan (ru’yat), dan berbukalah dengan berdasar ru’yat pula. Jika bulan tertutup mendung, maka genapkanlah Sya’ban menjadi 30 hari.”


Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang dilaksanakan oleh Ummat muslimin di seluruh dunia. Allah swt. telah mewajibkannya kepada Ummat yang beriman, sebagaimana telah diwajibkan atas Ummat sebelum Muhammad saw. Puasa merupakan amal ibadah juga telah diwajibkan atas setiap umat-umat terdahulu.


Ada empat bentuk puasa yang telah dilakukan oleh umat terdahulu:

  1. Puasanya orang-orang sufi, amalan puasa setiap hari dengan maksud menambah pahala. Misalnya puasanya para pendeta.
  2. Puasa bicara, amalan puasa kaum Yahudi. Sebagaimana yang telah dikisahkan Allah dalam al-Qur’an:“Jika kamu (Maryam) melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini” (QS Maryam :26).
  3. Puasa dari seluruh atau sebagian perbuatan (bertapa), seperti puasa yang dilakukan oleh pemeluk agama Buddha dan sebagian Yahudi. Dan puasa-puasa kaum-kaum lainnya yang mempunyai cara dan kriteria yang telah ditentukan oleh masing-masing kaum tersebut.
  4. Sedang kewajiban puasa dalam Islam, orang akan tahu bahawa ia mempunyai aturan yang tengah-tengah yang berbeza dari puasa ummat sebelumnya baik dalam tatacara dan waktu pelaksanaan. Tidak terlalu ketat sehingga memberatkan Ummat muslimin, juga tidak terlalu longgar sehingga mengabaikan aspek kejiwaan.Hikmah Puasa


Diwajibkannya puasa atas Ummat Islam mempunyai hikmah yang dalam. Untuk merealisasikan ketakwaan kepada Allah swt Sebagaimana yang terkandung dalam al-Quran:
“Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalain bertakwa.” (QS al-Baqarah :183)
Kadar takwa tersebut terefleksi dalam tingkah laku dan amalan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. “(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeza (antara yang haq dan bathil). Kerana itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan tersebut, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”. (QS al-Baqarah :185).


Ayat ini menjelaskan alasan yang melatarbelakangi mengapa puasa diwajibkan di bulan Ramadhan, tidak di bulan yang lain. Allah mengisyaratkan hikmah puasa bulan Ramadhan, iaitu kerana Ramadhan adalah bulan yang penuh berkat dan yang diistimewakan Allah dengan dengan menurunkan kenikmatan terbesar di dalamnya, iaitu al-Qur’an al-Karim yang akan menunjukan manusia ke jalan yang lurus. Ramadhan juga merupakan pengubat hati, rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan sebagai pembersih hati serta penenang jiwa-jiwa. Inilah nikmat terbesar dan teragung. Maka wajib bagi orang-orang yang mendapat petunjuk untuk bersyukur kepada Sang Pemberi Nikmat tiap pagi dan malam.


Bila puasa telah diwajibkan kepada umat terdahulu, maka adakah puasa yang diwajibkan atas umat Islam sebelum Ramadhan?


Jumhur ulama dan sebagian pengikut Imam Syafie’i berpendapat bahawa tidak ada puasa yang pernah diwajibkan atas umat Islam sebelum bulan Ramadhan. Pendapat ini dilandaskan pada hadith Nabi saw yang diriwayatkan oleh Mu’awiyah:
“Hari ini adalah hari Asyura’, dan Allah tidak mewajibkannya atas kalian. Siapa yang mahu silakan berpuasa, yang tidak juga boleh meninggalkannya.”


Sedangkan mazhab Hanafi mempunyai pendapat lain: bahawa puasa yang diwajibkan pertama kali atas Ummat Islam adalah puasa Asyura’. Setelah datang Ramadhan Asyura’  mansukh . Madzhab ini mengambil dalil hadithnya Ibn Umar dan Aisyah ra.: diriwayatkan dari Ibn ‘Amr ra. bahawa Nabi saw telah berpuasa hari Asyura’ dan memerintahkannya (kepada ummatnya) untuk berpuasa pada hari itu. Dan ketika datang Ramadhan maka lantas puasa Asyura’ beliau tinggalkan, Abdullah (Ibnu ‘Amr) juga tidak berpuasa”. (HR Bukhari).


“Diriwayatkan dari Aisyah ra., bahawa orang-orang Quraisy biasa melakukan puasa Asyura’ pada masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berpuasa hari Asyura’ sampai diwajibkannya puasa Ramadhan. Dan Rasulullah bersabda, barang siapa ingin berpuasa Asyura’ silahkan berpuasa, jika tidak juga tak apa-apa”. (HR Bukhari dan Muslim).


Pada masa-masa sebelumnya, Rasulullah biasa melakukan puasa Asyura’ sejak sebelum hijrah dan terus berlanjut sampai hijrah. Ketika hijrah ke Madinah beliau mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa (Asyura’), Baginda pun ikut berpuasa seperti mereka dan manyerukan ke Ummatnya untuk melakukan puasa itu.


Hal ini sesuai dengan wahyu secara mutawattir (berkesinambungan) dan ijtihad yang tidak hanya berdasar hadith Ahaad (hadith yang diriwayatkan oleh tidak lebih dari satu orang). ”Ibn Abbas ra. meriwayatkan: ketika Nabi saw sampai di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi sedang melakukan puasa Asyura’, lalu baginda bertanya: (puasa) apa ini? Mereka menjawab: ini adalah hari Nabi Saleh as., hari di mana Allah swt memenangkan Bani Israel atas musuh-musuhnya, maka lantas Musa as. melakukan puasa pada hari itu. Lalu Nabi saw. bersabda: aku lebih berhak atas Musa dari kalian. Lantas beliau melaksanakan puasa tersebut dan memerintahkan (kepada sahabat-sahabatnya) berpuasa. (HR Bukhari).


Puasa Ramadhan diwajibkan pada bulan Sya’ban tahun kedua hijriyah, sebagaimana mazhab Abi Hanifah, kewajiban puasa Asyura mansukh. Sedang menurut mazhab lainnya, kewajiban puasa Ramadhan itu hanya merombak kesunatan puasa Asyura’.
Kewajiban puasa Ramadhan berlandaskan Al-qur’an, Sunnah, dan Ijma.
“Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar, bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda: Islam berdiri atas lima tiang: kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, haji ke Baitullah (Makkah) dan berpuasa di bulan Ramadhan.”


Kata ‘al-haj’ (haji) didahulukan sebelum kata ‘al-shaum’ (puasa), itu menunjukkan pelaksanakaan haji lebih banyak menuntut pengorbanan waktu dan harta. Sedang dalam riwayat lain, kata ‘al-shaum’ didahulukan, kerana kewajiban puasa lebih merata (boleh dilaksanakan oleh majoriti umat Islam) daripada haji.


Kewajiban puasa Ramadhan sangat jelas. Barang siapa yang mengingkari atau mengabaikan keberadaannya boleh merosakan iman  dan termasuk orang kafir.


Daftar pustaka
(Diambil dan diubahsuai dari buku karya Prof. Dr. Umar Hasyim “Pilar-pilar Islam dalam al-Sunnah” )
.:::ANNAEM:::.
-jakartabarat-
-Isnin, 0640, 16082010-

No comments: